50s

Câu hỏi 1/5
Sông nào là sông dài nhất thế giới?

Đúng: 100 diamond-icon

Sai: -50 diamond-icon

50:50
0 diamond-icon

Sông Nile

Sông Amazon

Sông Dương Tử

Sông Mississippi